itibâr


itibâr
(A.)
[ رﺎﺒﺘﻋا ]
saygınlık.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • itibar — is., Ar. iˁtibār 1) Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek? N. Cumalı 2) Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi Birleşik Sözler itibar mektubu iadeiitibar… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itibar — sayma; saygınlık; saygı gösterme; önem verme …   Hukuk Sözlüğü

  • itibar etmek — 1) saygı göstermek, saymak, değer vermek Biz sana ağabey diye itibar ediyoruz. B. Felek 2) göz önünde bulundurmak, dikkate almak Başkalarının sözüne itibar etmez …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itibar mektubu — is. Bir kimseye kredi açılması için bir yere yazılan mektup …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itibar görmek — 1) sayılmak, kendisine değer verilmek Yaşarken de öldükten sonra da en büyük itibarı gördü. H. Taner 2) aranmak, istenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • itibar etmek — 1. değerlendirmek, dikkate almak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • İADE-İ İTİBAR — Ticarette iflâstan kurtulma. * Kaybedilen itibarı tekrar kazanma. Şerefini kurtarma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAYSİYET — İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Câh. Mesned. Mertebe …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KADR — İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MU'TEBER — İtibâr gören. Beğenilen. * İnanılır. Güvenilir. Hatırı sayılır. Hükmü geçen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük